Online

Šobrīd klātienē ir 21 viesi 
Vilmars Noma Sastatnes - drošības garantija

Vilmars Noma piedāvātās sastatnes atbilst augstākajiem drošības standartiem, to starpā Latvijas nacionālā standartizācijas institūta "Latvijas standarts" LVS N12810 standartiem. Vilmars Noma sastatnēm ir Goffi sastatņu sertifikāts.

Sastatņu montāžas un demontāžas procesā tiek nodrošināti augstākie drošības noteikumi. Veicam tikai un vienīgi sertificētu sastatņu montāžu, kuru veic kvalificēti, sastatņu montāžas darbiem apmācīti darbinieki.

Tiek veikti visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai nodrošinātu maksimālu drošību objektā, kā arī objekta tuvumā. Tiek nodrošināta maksimāla drošība gan strādniekiem, gan trešajām personām - gājējiem, kā arī autotransportam.